dissabte, 19 d’octubre del 2013

Sortida La ciutat modernista

Sortida La ciutat modernista

Fotos de Joep Maria FarréFotos de josep maria estadella
Fotos de Josep Mª Talavera
Fotos de Pepa Puigdevall
Fotos de Manuel Portero
Fotos de Angels
Fotos de Gumer ArandaFotos de Anna Botanch
Fotos de Juan Nadal
Fotos de Lupe Gual