dimarts, 1 de novembre del 2022

Detalls de la ciutat de Lleida. 1r.FotoRepte

 
Presentació del 1er FotoRepte

 

“D E T A L L S  D E  L A   C I U T A T  D E  L L E I D A”

Des de la Junta Directiva us proposem una activitat que pretenem que comporti, per a cadascun del socis i sòcies de l’associació, un estímul i desafiament personal. 

D’aquesta activitat en resultaran premiades dues fotografies (una de cada temàtica, veure les bases), també l’oportunitat que algunes de les fotografies puguin ser publicades, amb la corresponent cita d’autoria, en diversos mitjans locals, regionals i/o nacionals, i finalitzarà l’activitat amb una exposició col·lectiva en la què podrem mostrar la qualitat artística de les 20 fotografies presentades que hagin estat seleccionades pel jurat.

Es tracta d’un repte fotogràfic al què volem donar continuïtat en el futur amb diferents temàtiques i que iniciem dedicant-lo a fotografiar els detalls de la ciutat de Lleida

Pretenem que des de l’1 de novembre fins el 30 de març de 2023, entre tots siguem capaços de descobrir, extreure i captar del paisatge urbà, arquitectònic, monumental i històric de la ciutat de Lleida algun detall característic, identificatiu, emblemàtic o que fins i tot ens hagi passat desapercebut.

Periòdicament rebreu recordatoris d’aquesta activitat en els què us animarem a que passegeu per Lleida amb la vostra càmera i poseu a prova la vostra imaginació i creativitat per descobrir aquell detall de la ciutat que pugui ser fotogràficament atractiu.

Estem convençuts que aconseguirem una mostra fotogràfica singular, inèdita i atractiva que podrem lluir i de la què tot el col·lectiu de socis i sòcies ens en puguem sentir orgullosos

Bases del 1r FotoRepte.