dilluns, 10 de febrer del 2020

Documentació

Documentació per tramitar l'alta d'associat/da
Un cop omplerta la documentació, caldrà portar-la a l'establiment Sirera Serveis Fotogràfics ubicat al carrer de l'Alcalde Porqueres, 2, 25008, de Lleida.


Documentació per a tramitar la baixa d'associat/ada
Un cop omplerta la documentació, caldrà portar-la a l'establiment Sirera Serveis Fotogràfics ubicat al carrer de l'Alcalde Porqueres, 2, 25008, de Lleida.


Estatuts

Delegació del vot