dimarts, 22 de març del 2022

Fotografia i propietat intel·lectual. Els drets d'autor per Gabriel Aliana


La fotografia, com activitat professional o d’aficionat, també està sotmesa a un conjunt de normes que van més enllà de les qüestions tècniques i compositives. 

Tots som conscients que una fotografia pot ser una dada personal, que cal tenir molta cura en no atemptar al dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones en la fotografia de carrer i que sobre les nostres fotos tenim uns drets. 

Volem analitzar els aspectes legals de la fotografia d’aficionat per tal de tenir uns coneixements bàsics que, en determinades circumstàncies, haurem de considerar i aplicar.

Començarem per abordar quina protecció jurídica tenim sobre les nostres fotografies, doncs com autors tenim legalment reconegut un dret de propietat intel·lectual sobre una manifestació artística expressada en una fotografia. Saber quin és el contingut i l’abast d’aquest dret ens ajudarà a donar resposta a com posar-lo de manifest, explotar-lo, protegir-lo, defensar-lo, i també quines conseqüències pot tenir el no respectar-lo. 

Aquest cop us presentem una formació dedicada als drets d’autor, en la que el nostre company i membre de la Junta, l’advocat Gabriel Aliana de Paula, ens explicarà el que és essencial conèixer en quant a autors d’una fotografia, des de com esbrinar si la nostra foto és legalment una obra artística, la seva explotació (la venda, les llicències), les conseqüències que pot tenir penjar una foto en una pàgina web, en Facebook, Flickr,...., participar en un concurs fotogràfic, la fiscalitat de la venda o cessió dels drets d’explotació, com protegir les nostres fotos o com defensar-les davant una apropiació, els NFTs en el mercat de la fotografia, etc.

Esperem que aquesta formació sigui del vostre interès i puguem conèixer altres aspectes que res tenen a veure amb la velocitat, l’obertura, la ISO, la profunditat de camp, ... però que també considerem prou interessants.

De tot això en parlarem el 30 d’abril de 2022, de 20 a 21 h, en modalitat de videoconferència.

Si et soci o sòcia de l’Associació AMICS DE LA FOTO DE LLEIDA, inscriu-te de forma gratuïta a aquesta xerrada mitjançant el següent enllaç:

https://chat.whatsapp.com/CzLv1tLFwl9Am9hTTAusJe 

Confiant que aquesta nova activitat sigui del teu interès, rep una cordial salutació.

La Junta i la comissió de formació